Ursinus at Bethany (WV) - Bethany, WV
9/1/2018 - 12 PM
Ursinus
34
Bethany (W.V.)
13
Scoring 1 2 3 4 Final
Ursinus (1-0) 14 13 7 0 34
Bethany (W.V.) (0-1) 7 0 6 0 13
Bethany, WV | Bison Stadium
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
Ursinus 1 15:00 02:41 BET36 5 36 TD
Bethany (W.V.) 1 12:13 01:12 UC34 3 6 PUNT
Ursinus 1 11:01 02:58 UC15 5 85 TD
Bethany (W.V.) 1 07:56 02:33 UC39 5 16 PUNT
Ursinus 1 00:00 00:00 UC11 0 0 FUMB
Bethany (W.V.) 1 05:23 01:16 BET11 3 11 TD
Ursinus 1 03:58 04:06 UC20 11 56 DOWNS
Bethany (W.V.) 2 14:52 03:47 UC24 6 15 PUNT
Ursinus 2 11:05 04:24 UC28 11 72 TD
Bethany (W.V.) 2 06:27 01:14 UC36 3 7 PUNT
Ursinus 2 05:13 01:54 UC16 4 32 INT
Bethany (W.V.) 2 03:19 01:44 UC26 3 2 PUNT
Ursinus 2 01:35 01:13 UC38 5 62 TD
Bethany (W.V.) 2 00:13 00:13 UC41 2 48 HALF
Bethany (W.V.) 3 15:00 03:43 UC35 8 65 TD
Ursinus 3 11:05 06:08 UC21 14 79 TD
Bethany (W.V.) 3 04:47 01:05 UC46 3 2 PUNT
Ursinus 3 03:42 05:22 UC32 9 22 PUNT
Bethany (W.V.) 4 13:20 02:53 UC20 6 -8 PUNT
Ursinus 4 10:27 01:41 BET49 3 4 PUNT
Bethany (W.V.) 4 08:46 01:37 UC24 3 3 PUNT
Ursinus 4 07:09 02:27 UC38 4 -3 PUNT
Bethany (W.V.) 4 04:42 04:23 UC17 10 71 DOWNS
Ursinus 4 00:19 00:19 UC12 1 -1 HALF